Jul
20
Event Time: 12:00 / Event Location: Jelovica

20.07.2012 je održana ceremonija “Masovno vjencanje – Jelovica”. Hotel Pesic je bio sponzor-domaćin! Mladenci srećno!