Jul
20
Event Time: 12:00 / Event Location: Jelovica

20.07.2013 je održana manifestacija ” Masovno vjenčanje Jelovica”. Hotel Pešić je bila sponzor-domaćin. Mladenci srećno!