Jul
20
Event Time: 12:00 / Event Location: Jelovica

20.07.2014 je oržana manifestacija “Masovno vjenčanje Jelovica”. Hotel Pešić je bio domaćin-sponzor! Mladenci srećno!